Prowadzę również konsultacje dietetyczne online, na które serdecznie zapraszam osoby zapracowane, leżące, kobiety w ciąży, mamy karmiące oraz wszystkich pacjentów, którzy z powodów logistycznych lub innych wolą się ze mną spotkać wirtualnie.

Przebieg wizyty u dietetyka online jest taki sam jak w przypadku spotkania w gabinecie, z tą różnicą, że pacjent sam, ale pod moją kontrolą, przeprowadza pomiary. W razie potrzeby organizowane są także wizyty kontrolne w miejscu zamieszkania pacjenta, aby zweryfikować masę ciała oraz przeprowadzić pomiary antropometryczne.

 

 

 

Przed wizytą

Przed pierwszą wizytą u dietetyka online przygotuj:

 • dokumentację medyczną, która potwierdza wszystkie schorzenia (przebyte i obecne),
 • wyniki aktualnych badań laboratoryjnych krwi,
 • wyniki aktualnych badań moczu.

Zostaniesz poproszony/a także o wypełnienie ankiety żywieniowej oraz dzienniczka żywieniowego.

Na podstawie przygotowanych przez Ciebie dokumentów oraz przeprowadzonego wywiadu dietetyk może zlecić wykonanie dodatkowych badań, np. oznaczenie poziomu cukru we krwi lub badanie stężenia hormonów.

Pierwsza wizyta

Pierwsza wizyta u dietetyka online jest podobna do wizyty stacjonarnej. Obejmuje ona:

 • omówienie trybu życia, aktywności fizycznej, przebytych i obecnych schorzeń, a także dawkowania i stosowania leków,
 • wykonanie pomiarów antropometrycznych – zostaniesz poinstruowany, w jaki sposób obliczyć najważniejsze parametry ciała istotne z punktu widzenia dietetyki,
 • analizę wyników oraz wspólne opracowanie strategii i planu żywienia.

Wizyta kontrolna

Skorzystanie z dietetyka online wiąże się także z opcjonalnymi wizytami kontrolnymi w miejscu zamieszkania pacjenta. Obejmują one:

 • weryfikację poprawności wykonanych pomiarów antropometrycznych,
 • ponowne analizy antropometryczne,
 • analizę wyników stosowania diety,
 • weryfikację wykonalności zaleceń dietetycznych,
 • omówienie karty obserwacyjnej, która dokumentuje samopoczucie pacjenta,
 • wprowadzenie korekt w stosowanej diecie w zależności od skuteczności dietoterapii i potrzeb pacjenta.

Podczas wizyty kontrolnej wykonywana jest również analiza metodą bioimpedancji elektrycznej (inaczej BIA, czyli z języka angielskiego – Bioelectrical Impedance Analysis). To nowoczesna, nieinwazyjna i bezbolesna metoda analizy składu ciała, która korzysta ze zjawiska impedancji, czyli oporu elektrycznego tkanek organizmu. Dzięki niej można określić zawartość tkanki tłuszczowej i wody w organizmie, a także wyznaczyć indywidualny poziom podstawowej przemiany materii.

zk logo Umów wizytę