Polityka prywatności

Polityka prywatności Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że: 

  1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Dietetyk kliniczny Helena Nikoniuk 41-936 Bytom, ul.Krzyżowa Góra 57  mail: helena.nikoniuk@dietetykarodzinna.pl , reprezentowana przez: Helena Nikoniuk 
  2. Firma Dietetyk kliniczny Helena Nikoniuk będzie przetwarzać Pani/Pana* dane wyłącznie zgodnie z zasadami wymienionymi w RODO. 
  3. Prawo do sprzeciwu. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana* danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana* dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw i wolności lub Pani/Pana* dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
  4. Firma Dietetyk kliniczny Helena Nikoniuk  będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania. 
  5. Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie naszym pracownikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania. 
  6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do: a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii b) sprostowania (poprawiania) swoich danych c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania d) przenoszenia danych e) wniesienia skargi do organu nadzorczego 
  7. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić korzystanie z usług i działań oferowanych przez Dietetyk kliniczny Helena Nikoniuk. 
  8. Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana* dane nie są profilowane. 
  9. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

 

zk logo Umów wizytę